Błąd podczas przetwarzania płatności

Przyczyna odrzucenia transakcji Punkt nie umożliwia realizacji płatności wybranego typu.
Kod błędu 001