Błąd podczas przetwarzania płatności

Przyczyna odrzucenia transakcji System error. Operation failed.
Kod błędu 006